bg

Kontaktai

UAB "Pegaso kelionės"
Įmonės kodas 126399066
PVM kodas LT 100000987914
A/s LT17 7044 0600 0388 7164
AB SEB bankas

 


Jogailos 4, Vilnius
Mob. tel. +370 655 84929
El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Patvirtinta

UAB “Pegaso kelionės“ 2018 05 25

Direktoriaus įsakymu Nr._______ 

UAB „Pegaso kelionės“

 

Juridinio asmens kodas 126399066

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „Pegaso kelionės“, įmonės kodas 126399066, (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

 

Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams.

 

Mes laikome asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir įsipareigojame laikytis įstatymų reikalavimų dėl duomenų apsaugos.

 

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

 

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

 

Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta, paprašyta sutikimo.

 

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami mums kontaktais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje.

 

Visais klausimais dėl duomenų apsaugos galite kreiptis į žemiau nurodytą kontaktinį asmenį. Su savo teisėmis ir jų įgyvendinimo tvarka galite susipažinti Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse, kurių elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpintas į Bendrovės internetinę svetainę.

 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

 

Mūsų tvarkomų apie Jus asmens duomenų pagrindai - siekis tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., suteikti Jums paslaugą), kurios šalis esate Jūs, ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui ir/arba teisinė prievolė ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas.

 

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

 

Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą: (i) tiesiogiai iš Jūsų; (ii) kai Jūs lankotės Mūsų interneto svetainėje ir (iii) iš kitų šaltinių.

 

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

 

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 

- kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;

 

- kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;

 

- kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;

 

- kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;

 

- kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

 

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

 

Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

 

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, todėl jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas.

 

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

 

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 

- Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;

 

- paslaugoms teikti;

 

- atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;

 

- pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti;

 

- klientų lojalumui užtikrinti;

 

- Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;

 

- informacijai Jums siųsti;

 

- Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei pirkimo įpročiams suprasti;

 

- rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;

 

- analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;

 

- Mūsų reklamų efektyvumo analizei;

 

- elgesio internete analizei;

 

- kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.

 

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

 

RINKODAROS PRANEŠIMAI

 

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais.

 

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS

 

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų įvykdymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS

 

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

 

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

Jūs turite teisę:

 

- kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

 

- kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 

- kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

 

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti,

Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus.

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Informuojame, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.

 

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis.

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo.

 

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse; norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.

 

ATSAKOMYBĖ

 

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

 

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

 

Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

 

Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

 

Šios privatumo politikos redakcija elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę.

 

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2018-05-25.

 

Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją.

 

Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje. Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tai turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija.

 

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Kviečiame Jus kreiptis į Mus dėl visų su šia privatumo politika arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu, el. paštu, telefonu. Asmens, kuris atsakingas už duomenų apsaugą kontaktiniai duomenys:

 

Vardas pavardė: Direktorė Jolanta Bučelienė.

 

Adresas: Pašilaičių 16 – 71, Vilnius

 

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Telefonas: 8 655 84929